BÀI VIẾT  (27 bài)

BAO CAO CONG TAC BDTX 13 -14

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tổ:……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

BÀI GIẢNG  (4 bài)

TƯ LIỆU  (8 bài)

GIÁO ÁN  (8 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

CO SO VAT CHAT  (2 bài)
11548856

Tin Giải trí: VOI ĐIỆN TỬ Website Buôn Đôn

Theo lịch sử Buôn Đôn, Danh nhân Lê Thiện Đức là một người thầy giáo sinh sống tại Buôn Đôn- Daklak. Đã từng nuôi dưỡng hơn 18 con voi điện tử website khỏe mạnh, đại diện cho hơn 18 dân tộc anh em sinh sống tại Buôn Đôn, thường xuyên chạy đua trên các hội thi voi điện tử website tại Buôn Đôn. BẠN CÓ MUỐN CÓ 1 CON VOI ĐIỆN TỬ Website MANG TÊN MÌNH, CÙNG CHẠY ĐUA TRÊN TRƯỜNG ĐUA VOI ĐIỆN TỬ Website TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN....